Tag: برنامه‏ ریزی درسی

چگونه برای کنکور کیفیت مطالعه خود را افزایش دهیم؟(بخش دوم)

3- آزمون
آزمون‏های آزمایشی در طول سال تحصیلی، علاوه بر اینکه سبب مأنوس شدن ذهن و جسم با فضای آزمون می‏شود، اشکالات و اشتباهات فرد را نیز مشخص خواهد کرد تا در فرصتی مناسب، آنها را برطرف کند. بنابراین شرکت منظم و مستمر در آزمون‏ های آزمایشی، نقش مهمی در نتیجه ‏گیری خواهد داشت و به همین دلیل باید در انتخاب آن دقت بسیار زیادی کرد.

به طور کلی یک آزمون آزمایشی مناسب و استاندارد باید دارای شرایط زیر باشد:

الف) هماهنگی با سرفصل‏های مطالعاتی: اگر ما آزمون آزمایشی را به عنوان استراتژی حرکت خود انتخاب کرده‏ایم، این اتفاق خواهد افتاد اما اگر استراتژی کلان ما، براساس برنامه‏ ی مدرسه ای است، باید آزمون آزمایشی، با سرفصل مطالعاتی هماهنگ باشد.یادگیری روش‏های صحیح مطالعه و برنامه‏ ریزی، به‏ طور قطع می‏تواند در افزایش کیفیت مطالعه‏ شما موثر باشد اما بایستی به این موضوع هم توجه داشت که کیفیت مطالعه جایگزین کمیت آن نیست.


ب) سوالات استاندارد
 استاندارد مورد نظر در اینجا، به معنی نزدیک بودن آزمون به سوالات آزمون‏های سراسری ا‏ست؛ یعنی هر قدر سوالات یک آزمون به سوالات سال‏های قبل آزمون سراسری نزدیک‏تر باشد، سوالات آزمون، قابل اعتمادتر و استانداردتر است.

ج) جامعه‏ ی آماری مناسب
در کنار سوالات استاندارد و برنامه‏ ی مطالعاتی مناسب،جامعه آماری بالا نیز از مهم‏ترین عوامل موثر در انتخاب آزمون آزمایشی است، در حالی که بسیاری از داوطلبان تصور می‏کنند مقایسه، مهم‏ترین نقش‏ یک آزمون آزمایشی ا‏ست. البته درست است که مقایسه با رقبا هم جزو اهداف آزمون است اما هدف نهایی نیست. یک آزمون آزمایشی، باید سوالات استاندارد و برنامه‏ ی مناسبی داشته باشد.

index

ادامه نوشته