Tag: برنامه آزمون

ارزیابی آزمون آزمایشی یادت نرود


یکی از کارهایی که اکثر دانش‌آموزان در سال آخر انجام می‌دهند شرکت در آزمون های آزمایشی است؛ اما کار مهم‌تر بعد از آزمون،تجزیه و تحلیل و یا به عبارتی،ارزیابی آن است. ارزیابی برای آن است که بدانید در فرصت بین دو آزمون چه‌قدر یاد گرفته‌اید، چه‌قدر بی‌دقتی و اشتباه کرده‌اید و… .


قبل از شرکت در هر آزمون طبق نقشه‌ی راه یعنی برنامه‌ی آزمون پیش می‌روید؛ پس لازم است حتماً به این نکته توجه کنید که بعد از آزمون آن را بررسی کرده و جمع‌بندی داشته باشید. بعد از آزمون ببینید چه اشتباهاتی داشته‌اید. آیا زمان کم آوردید یا نه؟ اشتباه افقی یا عمودی در وارد کردن داشتید یا نه؟ سؤالاتی را که اشتباه زده‌اید از چه مباحثی بوده است؟ و

2264-when-you-make-a-mistake-dont-look-back-at-it-long-take

ادامه نوشته