Tag: برنامه ریزی،مطالعه،مرور

دوران طلایی نوروز و مسافرت

در دوران طلایی عید نوروز باید به نقاط ضعف و درس‌هایی که در نیم‌سال اول سال تحصیلی و زمان گذشته از نیم سال دوم نخوانده‌اید یا در مطالعه آنها دقت کافی نداشته‌اید تمرکز کنید.

به دوران تعطیلات نوروز دوران طلایی گفته می‌شود؛ چون فاصله‌ی زمانی تا شروع کنکور کم است. در این دوران است که با دقت می‌توانید به مرور درس‌ها بپردازید. اگر این زمان را از دست ندهید، می‌توانید یک قدم از کسانی که به مسافرت رفتند جلوتر باشید.

در این دوران مسافرت به معنی این است که از برنامه درسی و کتاب‌های‌تان دور می‌شوید، از دفتر برنامه‌ریزی دور می‌شوید، ساعت مطالعه‌ی هفتگی‌تان کاهش پیدا می‌کند و نتیجه‌ی ناخوشایند در آزمون‌های آزمایشی مهم این دوران شما را از رقیب‌های‌تان در کنکور سراسری دور می‌کند.

travel2