Tag: برنامه ریزی اصولی و صحیح

جاده‌ای متفاوت با تمام جاده‌های دنیا

سلام

در تمامی جاده‌های دنیا و در سراسر کشورهای جهان قوانین راهنمایی و رانندگی سرعت خودروها را در محدوده‌ای خاص معیّن و مشخّص نموده است  و تجاوز از آن را مصداق بارز تخلف و مشمول مجازات و تعقیب و پیگرد قانونی و قضایی می‌داند.

امّا فقط یک جاده در تمام دنیا وجود دارد که هرقدر از سرعت مجاز بالاتر بروید نه‌تنها خلافی مرتکب نشده‌اید بلکه بهترین نیز هستید. این جاده ، جاده‌ی درس و تحصیل است. در این جاده هرچه با سرعت بالاتر و شتاب بیش‌تری خودروی علم و دانش‌تان را برانید ، نه تنها جریمه نخواهید شد بلکه لذّت دریافت  جایزه‌های متنوّعی را نیز خواهید چشید.

پس تا می‌توانید با بیش‌تر درس خواندن و تمرین کردن و البته با یک برنامه ریزی اصولی و صحیح به سرعت‌تان در جاده‌ی تحصیل بیافزایید و در این رالی هیجان‌انگیز و با شکوه از هیچ‌یک از رقیبان‌تان کم نیاورید، سریع‌تر برانید، تندتر برانید …

20130903-winning-race