Tag: برنامه ریزی اصولی

این یک برنامه نیمه تمام است

اکنون که در آستانه دوران طلایی نوروز قرار گرفته اید برای پیشرفت یا جهش نیاز به یک برنامه ریزی اصولی، دقیق و حساب شده دارید که با تکیه برآن بتوانید در مدت زمان کوتاه دوران طلایی نوروز بهترین نتیجه ممکن را از آن خود کنید.

این نکته مهم را بخاطر داشته باشید که بهترین برنامه برای شما برنامه آزمون آزمایشی ای است که در آن شرکت می کنید. حتی در این زمان که عده ای هنوز بطور جدی شروع نکرده اند،تعدادی دروس نیمه تمام زیاد دارند و تعدادی هم کاملا با برنامه پیش رفته اند بازهم اولویت همه شما بایستی برنامه آزمون آزمایشی تان باشد.

از آنجاییکه درصدها و ترازهای آزمون شما نقش انگیزشی در پیشرفت شما دارد پس بهتر است بیش از هر زمان دیگر به برنامه آزمون ها تکیه کنید و از پراکنده خوانی و برنامه ریزی سرخود اجتناب نمایید.حال که به برنامه تکیه کردید نیاز به شخصی سازی برنامه دارید و باید برنامه جزئی تری برای آزمون های پیش رو بنویسید.

images