Tag: برنامه ریزی برای مطالعه و درس خواندن

مطالعه با سبک مخصوص خودتان

دانش آموزان و داوطلبان کنکوری عزیز، شما حتماً تاکنون با توجه به میزان مطالعه و تمرین و تکراری که در درس هایتان انجام داده‌اید به خودشناسی مطلوبی از سبک و شیوه مطالعه، سرعت مطالعه و عادت های مطالعاتی تان رسیده‌اید.

خودشناسی از این بابت باید به کارتان بیاید که برنامه‌ریزی را برایتان تسهیل نماید و دقّت در برنامه و نتیجه‌گیری از آن را بالا ببرد. مثلاً به دلیل خودشناسی می‌دانید که باید هر فصل از درس خاصّی را در دو یا سه بازه‌ی مطالعاتی ، بخوانید و تمرین کنید. و  یا درسی را با روشی خاص مطالعه نمایید.  

این نکته مهم را همواره به خاطر داشته باشید که انجام مطالعه و برنامه‌ریزی بدین شکل و ترتیب و با توجه به آنچه از خودتان فهمیده‌اید که با تعمّق و تفکّر در احوالات درونی‌تان بدست آورده‌اید را ابتکار و خلاقیت در برنامه‌ریزی می‌نامند. زیرا به روشی رسیده‌اید که مخصوص خودتان است و حتماً نتیجه می‌گیرید.

read

 

 

شما هم موقع درس خواندن زود خسته می شوید؟

سوال : برای اینکه موقع درس خواندن کمتر خسته بشویم و انرژی مان را از دست ندهیم چکار کنیم؟

پاسخ: برای این کمتر خسته شوید توجه به نکات زیر می تواند کمک کننده باشد:

1.در هنگام برنامه ریزی برای مطالعه و درس خواندن، سعی کنید برنامه ای بریزید که بیش از اندازه سنگین و خارج از توان شما نباشد ، یک برنامه خوب ، برنامه ای است که در آن جای کافی برای خوابیدن ، تفریح و استراحت وجود داشته باشد اگر شما برای بیشتر درس خواندن از خوابتان بزنید چون بخشی از انرژی از خواب تامین می شود در نتیجه چون خواب شما کافی نبوده انرژی کافی برای درس خواندن و حتی کارهای دیگر ندارید .

images

ادامه نوشته