Tag: برنامه ریزی درسی برای عید

زمان باقی مانده تا کنکور؛ فرصتی گرانبها(بخش سوم)

۳- توجه به اصل مهم برنامه‌ریزی
بعد از اینکه مقدمات چگونگی مطالعه دروس خود را آماده کردید، گام بعدی این است که جای خوبی را برای مطالعه آن در اوقات روزمره‌تان در نظر بگیرید. برای انجام این کار، حتماً دقت کنید که از برنامه‌ریزی هفتگی و ماهیانه استفاده کنید. توصیه اکید و بسیار مهم و ما به شما این است که جدا مراقب برنامه ریزی های بی پایه و اساس ۹۰ روزه، ۷۵ روزه، ۶۰ روزه و …. که در دوران نزدیک به کنکور مانند قارچ رشد پیدا می کنند باشید. به درس‌ها نیز، بنا به نمره‌هایی که از شما گرفته‌اند و اهمیت آنها، در برنامه‌تان زمان بدهید؛ مثلاً اگر درس یا مبحثی را که باید مطالعه کنید، در میزان اهمیت از شما هفت و در میزان توانمندی شما، از شما چهار گرفته است، به این درس باید در برنامه هفتگی سه تا چهار ساعت وقت اختصاص دهید؛ زیرا نمرات مذکور نشان می‌دهد که این درس مهم است، و چون شما در آن دروس متوسط هستید، باید زمان بیشتری را برای مطالعه آنها اختصاص دهید.
 
بسیاری از داوطلبان عزیز که در چنین شرایطی هستند، تصور می‌کنند که چون دیر شروع به خواندن دروس کرده‌اند، باید درس‌ها را فقط مطالعه کنند و زمانی را برای مرور یا جمع‌بندی نهایی در نظر نگیرند. این تصور، بسیار اشتباه است و اگر شما چنین کاری را انجام دهید، یقین بدانید که موفقیت زیادی کسب نخواهید کرد؛ زیرا مباحثی که شما می‌خوانید، به مرور و جمع بندی نهایی نیاز دارد؛ بنابراین، کار دیگری که شما عزیزان باید انجام دهید، آن است که در برنامه‌ریزی مطالعاتی خود، یعنی همان برنامه‌ای که از اواسط بهمن تا پایان خرداد را در برمی‌گیرد، جایی را برای مرور و جمع‌بندی و نیز تمرینات تست سرعتی و رفع اشکال در نظر بگیرید. دقت کنید که مهم، کیفیت کار است، و اگر شما بتوانید چهار درس را به این صورت مطالعه کنید، بهتر از آن است که شش درس را به گونه‌ای بخوانید که فرصت جمع بندی و مرور آن دروس را نداشته باشید.
 
images

ادامه نوشته