Tag: برنامه زندگی

راهکارهای کلیدی برای داشتن یک زندگی شاد

زندگی شاد و امید به آن یکی از نیازهای اصلی می باشد. ولی چگونه شاد باشیم و یک زندگی آرام، دور از اندوه برای خود بسازیم، مسئله مهم این است. بیایید با شاد بودن زندگی زیباتری را سهیم باشیم، برای این کار به ده نکته بسیار کلیدی روانشناسی در این زمینه اشاره می کنیم:

1_ ترسناك ترین جای جهان ذهن شماست.
2_ عمل باشید نه عكس العمل، صدا باشید نه انعكاس صدا.
3_ مراقب بدن خود باشید، زیرا تنها جایی است كه تا آخر عمر در آن زندگی می كنید.
4_ اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را بهم بزند.
5_ آرزو كردن برای اینكه جای شخص دیگری باشید ، یعنی نادیده گرفتن خودتان.
6_ ارزش شما با رفتار دیگران با شما، تعیین نمی شود.
7_ اگر كسی كار اشتباهی انجام داد، همه خوبی هایش را فراموش نكنید.
8_ قهرمان بودن یعنی ایمان به خود، وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند.
9_ كسانی كه در گذشته زندگی می كنند، آینده خود را محدود می كنند.
10_ هیچ یك از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم ، انتخاب كننده به دنیا آمده ایم
در حالی که کارهایی هم هست که برای شادتر بودن، هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از برنامه زندگی ما حذف شود. اگر می پرسید کدام کارها را نباید هیچ وقت کنار گذاشت، نگاهی به این موارد بیندازید.

می خواهید شادتر باشید؟ دوست دارید زندگی آرام تر و بهتری را تجربه کنید؟ می خواهید شادی در زندگی داشته باشید؟ اگر چنین هدفی دارید و می خواهید اوضاع زندگی تان را بکلی تغییر دهید، باید بعضی عادت های غلط را برای همیشه ترک کنید و آنها را کنار بگذارید. معمولا همه به این بخش قضیه بیشتر توجه می کنند و با حذف کارهای غلط می خواهند به شادی برسند.

در حالی که کارهایی هم هست که برای شادتر بودن، هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از برنامه زندگی ما حذف شود. اگر می پرسید کدام کارها را نباید هیچ وقت کنار گذاشت، نگاهی به این موارد بیندازید:

images

ادامه نوشته

آرام آرام تغییر کنید!!!

نکته بسیار کلیدی و مهمی که در این مطلب کوتاه قصد داریم به آن اشاره کنیم این است که برای عمل به تصمیمات جدید و رسیدن به اهداف آینده باید تغییراتی را در برنامه ی زندگی خود ایجاد کنیم، در این صورت باید آرام آرام تغییر کرد.

تغییرات ناگهانی در بیشتر اوقات با خرابی خسارت همراه هستند؛ ولی اگر تغییر تدریجی، مداوم و با برنامه باشد، در مسیر خود کمتر با مقاومت رو برو می شود . از طرف دیگر راحت تر و سریع تر مورد پذیرش واقع می شود.

To-Do List Change Word Dry Erase Board Improve

ادامه نوشته