Tag: برنامه های مطالعاتی

متهم ردیف اوّل؟ من!

مشاورمان حرفش را این‌گونه ادامه داد:«البتّه آن‌چه گفته شد اشتغالات  ذهنی شما بود. امّا آن ‌چه در نظر داشتم موضوع دیگری است. گروهی از دوستان در شروع برنامه‌ها و فعّالیّت‌های مطالعاتی به بهانه‌های مختلف تأخیر دارند.

این گروه زمانی نسبت به تأخیرات و عقب ماندگی‌های درسی خود واقف می‌شوند. این گروه اگر تا این زمان عذر پذیرفته شده‌ای داشته باشند ، امّا از زمان آگاهی نسبت به این تأخیرها مسئولیّت‌شان دو چندان می‌شود.

images

ادامه نوشته

ایجاد عادت مطالعاتی

بسیاری از دانش‌آموزان موفق از تابستان شروع به درس خواندن می‌کنند یعنی درست زمانی که دیگران در حال استراحت و تفریح هستند. اما سؤال این است که چگونه عادت مطالعاتی ایجاد کنیم و خواندن چند ساعت درس خواندن در روز خوب و کافی است؟

همه‌ی ما عادات متفاوتی داریم مثلاً یک نفر با یک ساعت مطالعه آن را عمقی می‌فهمد و نفر دیگر با 3 ساعت. یا یکی در آرامش شب راحت‌تر است و یکی در شلوغی روز و… دوستان خوبم! برنامه‌های مطالعاتی باید شخصی و بر اساس عادات و سیستم بدن خودتان باشد.

ایجاد عادت مطالعاتی در شروع کار،کمی سخت است ولی بعد از برداشت اولین قدم جزء برنامه‌ی روزانه ما می‌شود. سعی کنید از ساعت مطالعاتی کم شروع کنید و هر روز، خود را مجبور کنید که آن مقدار مطالعه داشته باشید و در هفته‌های بعد ساعت مطالعاتی را افزایش دهید و با خود رقابت کنید.

همواره این نکته مهم و کلیدی را بخاطر داشته باشید که باانگیزه و باعلاقه کار کنید. به هدفتان فکر کنید. از وسایل و رنگ‌های مورد علاقه‌ی خود در اتاق مطالعه استفاده کنید تا باعث افزایش اشتیاق و انگیزه در شما برای مطالعه و درس خواندن شود.

images