Tag: برنامه ورزشی

کنکوری‌ها! این روزها وقتتان را تلف نکنید(بخش دوم)

با توجه به موقعیت‌های مختلف برنامه‌ریزی کنید
بر اساس نتایجى که ممکن است از آزمون خود بگیرید، در ذهن خود چندین تصمیم و انتخاب را برنامه‌ریزى کنید. اولین برنامه را براى زمانى بریزید که نتیجه امتحان به همان خوبى یا حتى بهتر از آنچه فکر می‌کردید، بشود، هدف و تصمیم دوم خود را براى زمانى برنامه‌ریزى کنید که نتیجه بدتر از انتظار شما شود، ولى هنوز براى شما بدترین حالت ممکن نیست، و برنامه‌ریزى سوم را براى زمانى آماده داشته باشید که احتمال دارد بدترین نتیجه ممکن را از آزمون خود بگیرید.
 
در مورد این برنامه‌ها با خانواده خود و اطرافیان نزدیکتان نیز صحبت کنید، تا در گرفتن تصمیمات درست، آن هم در چنین دوران پر استرسى، به شما کمک کنند. این برنامه‌ریزی‌ها استرس شما را به میزان زیادى کم و به شما کمک می‌کند تا خود را از قبل، براى پذیرفتن هر نتیجه اى آماده کرده باشید و حتى در بدترین حالت ممکن، بتوانید بر خودتان مسلط شده و به صورت درست و منطقى، تصمیم بگیرید.
images

ادامه نوشته