Tag: برنامه ی منظم

اهمیت داشتن هدف برای موفقیت در کنکور

ناپلئون هیل نویسنده سرشناس آمریکایی می‌گوید برای موفقیت یک ویژگی هست که انسان باید آن را داشته باشد و آن هم مشخص بودن هدف است؛ یعنی فرد باید دقیقا بداند که چه می‌خواهد و به شدت خواستار به دست آوردن آن باشد.

نداشتن هدف باعث سردرگمی دانش‌آموزان شده و کم کم انگیزه و نیرو را از آن‌ها می‌گیرد. از همین امروز هدف خود را مشخص کنید که دقیقاً چه می‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاق خود بچسبانید. مطمئناً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌تری را صرف رسیدن به آن می‌کنید.

goals

ادامه نوشته