Tag: برکات آسمان‌ها و زمین

بر درِ بی‌نیاز دست نیاز

سلام

خدایا، ما را بوسیله‌ی باران سیراب ساز و رحمتت را همراه با باران فراوانی که  از ابر برای رویانیدن گیاه زیبا و چشم نواز در همه‌ی پهنه‌ی زمین روان می‌سازی برما فرو فرست. 

خدایا با رویش جوانه‌ها و شکوفه‌ها زمین را حیاتی تازه ببخش . همان‌ فرشتگانی را که واسطه‌ی بارش باران و جان بخشی به زمبن قرار می‌دهی ،  واسطه‌ی نزول رحمت بی‌انتهایت بر ما نیز قرار بده. 

خدایا ما را از بارانی بهره‌مند ساز که  رویاننده‌ی گل و گیاه ، خرمی بخش صحرا و چمن ، سرسبز کننده‌ی دشت و دمن پهناور و سیراب کننده‌ی گیاهان تشنه باشد.

 خدایا ما چنان سقّایی کن که از برکت آن ، آب در کوه‌ها و تپه‌ها به راه اندازی و چاه‌ها را پر آب سازی و نهرها را روان نمایی و درختان را خلعت سبز بپوشانی.

خدایا بر محمد و خاندان پاک و مطهرش سلام و درود و رحمت فرست، و برکات آسمان‌ها و زمین را روزی ما ساز که تو بر هر چیز قدرت کامل داری.

index