Tag: بهترين رتبه هاي آزمون سراسري

نفرات برتر کنکور تجربی و ریاضی در کنکور چه درصدهايي آورده‌اند؟

نفرات برتر کنکور در رشته های تجربی و ریاضی چه درصدهايي  مي آورند؟ آيا فقط به دروس اختصاصي توجه دارند؟ آيا مي‌شود که در بعضي از دروس ضعيف عمل کرد يا حتي به هيچ يک از سؤال‌هاي يک درس پاسخ نداد، اما در نهايت رتبه خوبي در کنکور سراسری کسب کرد؟ ميانگين بهترين رتبه هاي آزمون سراسري در دروس عمومي و اختصاصي چند است؟ بدترين و بهترين درصدي که رتبه هاي خوب در هر درس کسب کرده اند، چند بوده است؟

براي اطلاع از موارد ياد شده، در این مطلب ميانگين درصد 1000 نفر اول کشوري گروه‌­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي در تمامي دروس عمومی و اختصاصی آزمون سراسري ارايه شده است. همچنين در هر درس، بهترين و بدترين درصد در بين 1000 نفر اول ذکر شده است. 
 
index

ادامه نوشته