Tag: بهترین روش یادگیری

روش یادگیری SQ3R

این روش که یکی از قوی‌ترین روش‌های یادگیری در سطح دنیا به شمار می رود،در سال 1996 توسط فردی به نام رابینسون ابداع شد. در این روش سعی بر این است تا با ایجاد زمینه‌ای در ذهن قبل از مطالعه و درس خواندن، روند یادگیری فعال‌تر و آسان‌تر گردد. (SQ3R) مخفف این کلمات است:

پیش‌خوانی (Survey)،

سؤال‌سازی (Question)،

خواندن (Read)،

بازگویی و تعریف (Recite)

مرور (Review). 

در ادامه این مطلب به طور کامل به مراحل مختلف این روش اشاره می کنیم: 

learning

ادامه نوشته