Tag: بهره‌ی هوشی

راز و رمزهای موفقیت در کنکور(بخش دوم)

اراده، تلاش و پشتکار:

متحول شدن زندگی هر کس فقط در گرو تلاش و کوشش خود اوست. برخورداری از این ویژگیِ بسیار مهم می‌تواند عوامل محدودکننده‌ای مثل عدم وجود امکانات مالی مناسب را پوشش دهد.

برای داشتن پشتکار و اراده‌ای مصمم ضروری است که کارهای خود را از کم شروع کرده و اگر حجم بالایی دارند، آن‌ها را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنید تا سنگینی کار، دلهره و سست شدنتان در برنامه‌ریزی و انجام کار را به دنبال نداشته باشد. هر مرحله از کار که به پایان رسید، برای خود جایزه‌ای در نظر بگیرید و سپس مرحله‌ی بعدی را به طور دقیق و مشخص برنامه‌ریزی کنید و سپس بدون از دست دادن زمان دست به کار شوید.

images

ادامه نوشته