Tag: بهره وری از زمان

تصمیم با کیست؟ تو یا وقت؟

سلام

همیشه فکر می‌کنیم برای انجام کارها و برنامه‌هایی که داریم باید وقت باز و فراوانی داشته باشیم تا بتوانیم همان طور که دل‌مان می‌خواهد و احساس می‌کنیم مطالب را می‌فهمیم از آن استفاده کنیم.

امّا بهتر است این اصل مهم و کلیدی را همواره به خاطر داشته باشیم که این روند در حقیقت تعیین تکلیف کردن وقت برای ماست در حالی که استفاده‌ی درست از زمان آن است که ما تصمیم‌گیر و تعیین کننده‌ی محدودیّت‌ها و ممنوعیّت‌ها باشیم. تصمیم بگیریم با فراگیری قواعد و اصول مدیریّت زمان ، روش‌ها و شیوه‌هایی را بیاموزیم که با بهره‌گیری از آن‌ها کنترل منطقی زمان در اختیار مان باشد تا بتوانیم بالاترین بهره وری را از حدِّاقلِّ زمان داشته باشیم.

index

برنامه ریزی برای زمان

رسیدن به هدف و احساس خوب در زندگی شما بستگی به شما در میزان استفاده بهتر از وقت دارد.زمانی که شما می گویید زمان ندارم ،حتما برای آن زمان برنامه ای نداشتید و در نتیجه دچار کمبود وقت شده اید.

وقت با ارزش ترین منبع مالی و تمام موجودی شما برای خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید. وقت ازبین رفتنی است نمی توان آن را پس انداز کرد بلکه فقط می توان آن را به روش های مختلف خرج کرد.

اگر به کارهایی که می خواهید انجام دهید فکر کنید و از همه مهمتر تنبلی، کسالت و به تعویع انداختن بدون دلیل کارها را کنار بگذارید بدون شک به تمام کارها و برنامه های خود در بهترین زمان می رسید.

images

ادامه نوشته