Tag: به خاطر سپردن مطالب درسی

پیام روز: کم مانده ، شروع کن!

سلام

خیلی با امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی فاصله نداریم. آمادگی برای امتحانات را از همین روزها باید آغاز کنید. همین روزهاست که باید فعّالیّت مطالعاتی را شدّت دهید و درست در همین زمان است که باید از کیف خود شکلات مورد علاقه‌ی خود را بیرون آوردید و بخورید.

کاکائوهای تلخ بهترین ماده برای از بین بردن استرس‌ها هستند. این نوع شکلات‌ها ، هورمون‌های مولّد استرس را در بدن از بین می برند. تحقیقات جدید دانشمندان سوئدی نشان میدهد که خوردن تکه کوچکی از شکلات تلخ ، قدرت کم کردن اثر هورمون‌های استرس زا و کاکتول آمید در بدن را دارد.

index

ادامه نوشته