Tag: بی دقتی در جلسه آزمون سراسری

کنکوری ها: در آزمون های آزمایشی و آزمون سراسری، به صورت هر پرسش توجه کنید

اولین روزسال تحصیلی، وقتی  که وارد کلاس می‌شوم، به دانش‌آموزان اطمینان خاطر می‌دهم که  اگر طبق برنامه من پیش بروند، حتماً در درس من، نتیجه مطلوبی را در آزمون سراسری کسب می‌کنند. عده‌ای  باور نمی‌کنند، عده‌ای دل به درس نمی‌دهند و حوصله تلاشی پی‌گیر و مداوم را ندارند، و عده‌ای نیز با برنامه کلاس  جلو می‌آیند و در درسی که بیشتر داوطلبان رتبه خوبی کسب نمی‌کنند، نتیجه خیلی خوبی می‌گیرند. امسال نیز به روال هر ساله، همین امید را به دانش‌آموزان دادم و از آنها خواستم که تنبلی را کنار بگذارند و این یک سال را با جدیت تمام درس بخوانند.
چندی پیش، یکی از دانش‌آموزان با گله‌مندی گفت: خانم ! شما گفتید که اگر کسی طبق برنامه من عمل کند، حتماً پیشرفت می‌کند؛ پس چرا من پیشرفت نکردم؟!
پرسیدم: درست مطابق برنامه من عمل می‌کنی؟
با لحنی شاکی گفت: بله،  اما پیشرفتی نداشتم!
بار دیگر پرسیدم: یعنی مطمین باشم که  گام به گام با کلاس جلو می‌آیی؟!
با اطمینان گفت: بله، برنامه درسی‌ام مطابق آنچه شما می‌گویید است؛ فقط ….
– فقط چی؟
– فقط در آزمون‌ها هول می‌شوم و سؤال را خوب نمی‌خوانم. گاهی اوقات هم همه گزینه‌ها را نمی‌خوانم؛ یعنی وقتی مطمین هستم که گزینه اول درست است، مابقی گزینه‌ها را نمی‌خوانم!
با دهانی باز از تعجب مانده بودم که چه بگویم. او اولین و مهم‌ترین گام برای پاسخگویی به سؤال‌های تستی را نادیده گرفته بود و انتظار موفقیت نیز داشت !
 
خاطره‌ای که گفتم، به دور از اغراق و بزرگ نمایی است. متاسفانه تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان، به این نکته توجه ندارند که نیمی از پاسخ، در مطالعه دقیق سؤال و گزینه‌هاست و نیمی دیگر در دانشی نهفته است که دانش‌آموز باید داشته باشد.
 
help-button_large1