Tag: تحجول منفی

مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب!

به طور کلی تحول عبارت است از یک تغییر و دگرگونی گسترده که می‌تواند گاهی اوقات مثبت و سازنده و یا در مواردی به‌شدت منفی و مخرب باشد.

اما صحبت الان ما تحول مثبت است یعنی تغییرات و دگرگونی‌های سازنده‌ای که فضای امروز و فردای ما را دگرگون و آکنده از شوق و امید می‌کنند. دوستان عزیزم برای ایجاد تحول و مدیریت نمودن و هدایت آن در مسیر شکوفایی باید فعالیت‌هایی که انجام شدن و به ثمر رسید‌ن‌شان ، بیش‌ترین تأثیر مثبت را در نزدیک‌ترین و کوتاه‌ترین زمان برایمان فراهم می‌کنند شناسایی کنیم و سپس در جهت اجرا و تحقق آن اهداف با جدیت تلاش نماییم.

این نکته مهم را به خاطر داشته باشیم که نتایج حاصل از تحولات نه‌تنها خود مسرت‌بخش و مطلوب هستند بلکه با تأثیرشان بر خروجی و سایر نتایج حاصل از فعالیت‌های ما هم افزایی می‌کنند و تاثیر چند برابری خواهند داشت. پس نقاط تحول‌پذیرتان را شناسایی کنید و با تمرکز روی آنها بیش‌ترین تحول و پیشرفت را در خود ایجاد نمایید.

images