Tag: تحصیل علم

دیگران را نه ، خودت را خوب بشناس!

مسیر تحصیل و علم اندوزی و دانش‌آموزی مسیر خودشناسی است نه دیگرشناسی. این نکته مهم را همواره در این مسیر پرفراز و نشیب به خاطر داشته باشید که باید به خودتان و تمام اعمال و نتایج‌تان چشم بدوزید.

آگاهی از روش‌ها و اقدامات دیگران خوب است امّا دیدن آن‌ها و ندیدن آن‌چه خود انجام می‌دهید ، دقیق مصداق ضرب المثل معروف غاز دیدن مرغ همسایه است و ندیدن غازی که خود در آشیانه دارید.

index

ادامه نوشته