Tag: تحصیل و علم اندوزی

چشمی برای دیدن یا در معرض تماشا!

سلام

مسیر تحصیل و علم اندوزی و دانش‌آموزی مسیر خودشناسی است نه دیگرشناسی.

در این مسیر پرفراز و نشیب باید به خودتان و تمام اعمال و نتایج‌تان چشم بدوزید.

آگاهی از روش‌ها و اقدامات دیگران خوب است امّا دیدن آن‌ها و ندیدن آن‌چه خود انجام می‌دهید ، غاز دیدن مرغ همسایه است و ندیدن غازی که خود در آشیانه دارید.

Being-Yourself-Quotes

ادامه نوشته