Tag: تحصیل کردن

سبقت و سرعت آزاد!

در تمامی جاده‌های دنیا و در سراسر کشورهای جهان قوانین راهنمایی و رانندگی سرعت خودروها را در محدوده‌ای خاص معیّن و مشخّص نموده است  و تجاوز از آن را مصداق بارز تخلف و مشمول مجازات و تعقیب و پیگرد قانونی و قضایی می‌داند.

امّا این نکته مهم را همواره به یاد داشته باشید که فقط یک جاده در تمام دنیا وجود دارد که هرقدر از سرعت مجاز بالاتر بروید نه‌تنها خلافی مرتکب نشده‌اید بلکه بهترین نیز هستید. این جاده، جاده‌ی درس و تحصیل است.

در این جاده هرچه با سرعت بالاتر و شتاب بیش‌تری خودروی علم و دانش‌تان را برانید ، نه تنها جریمه نخواهید شد بلکه لذّت دریافت  جایزه‌های متنوّعی را نیز خواهید چشید. پس تا می‌توانید با بیش‌تر درس خواندن و تمرین کردن به سرعت‌تان در جاده‌ی تحصیل بیافزایید و در این رالی هیجان‌انگیز و با شکوه از هیچ‌یک از رقیبان‌تان کم نیاورید، سریع‌تر برانید، تندتر برانید …

index