Tag: تحول فکری

مي‌خواهم شاد باشم(قسمت سوم)

انتقاد پذير باشيد
 
انتقاد در ماهيت خود نکته مثبتي است و درک اين موضوع راه را براي تغيير و مهم‌تر از آن، تحول شما هموار مي­کند؛ زيرا بخشي از موفقيت‌هاي شما به نحوه برخورد شما با منتقدانتان برمي‌گردد.اینکه در برابر انتقادات آنها چگونه برخوردی داشته باشید در بهبود روابط و تحول فکری شما بسیار تاثیرگذار است.
 
گاه دوستان و همکاران شما کارهايي را به شما گوشزد مي‌کنند که انجام ‌آنها مي‌تواند باعث پيشرفتتان گردد؛ براي مثال، وقتي کسي از شما مي خواهد که به جاي برخوردهاي خشن با گشاده رويي و لبخند با ديگران روبرو شويد، و به جاي فرياد زدن، آرام صحبت کنيد يا اينکه منفي باف نباشيد، مطمين باشيد که شما را به سمت شادي بيشتر هدايت مي‌کند.
 
criticism-professional-translation-services
 

ادامه نوشته