Tag: تراز،آزمون آزمایشی

افزایش تراز به شیوه‌ای مطمئن

برای پیشرفت در آزمون‌های آزمایشی و افزایش تراز بهتر است با هدف‌گذاری منطقی و اصولی و مبتنی بر تواناییهای خود پیش بروید. این هدف‌گذاری مطمئن‌تر از هدف‌گذاری روی درصد و تراز است.

زمانی که تعداد اشتباهات شما در یک درس زیاد است یا برای یک درس در آزمون‌ها بیش از زمان تعیین‌شده وقت می‌گذارید، حتماً هدف‌گذاری کوتاه مدت ده دهی را انجام دهید.

در هر آزمون در 2 یا 3 درس برای خود مشخص کنید که از هر 10 سؤال می‌خواهید به چند سؤال پاسخ صحیح بدهید. زمانی که برای درسی در طول چند هفته باقی مانده تا آزمون آزمایشی بعدی زیاد وقت می‌گذارید نباید انتظار داشته باشید که همه‌ی سؤالات آن درس را پاسخ دهید، بلکه مهم تعداد پاسخ‌های صحیح شما در آن درس است؛ بنابراین به سؤالات شک‌دار و سؤالاتی که مباحث آن را فراموش کرده‌اید، تحت هیچ شرایطی پاسخ ندهید.هدف‌گذاری ده‌دهی باعث آرامش خاطر شما سر جلسه‌ی آزمون خواهد شد.

Confidence