Tag: ترس از شکست

بترس امّا ببند!

سلام

اغلب تصوّر می‌کنیم اگر به‌چیزی که از آن می‌ترسیم فکر کنیم ، ترس‌مان واقعیّت پیدا می‌کند. در حالی که ترس از یک واقعیّت خارجی و یا یک خیال ذهنی کاملا طبیعی است.

ترس ، یعنی چالشی وجود دارد که باید برای آن چاره‌ای بیاندیشید. صرف این‌که از چیزی می‌ترسید دلیل نمی‌شود از آن اجتناب کنید. شاید همان چیزی که از آن ترس دارید، برای شما بهترین کار و پیشامد باشد.

index

ادامه نوشته