Tag: تست زدن برای آزمون

کاری برای موفّقیّت…!

سلام

می‌گفت تلاش می‌کند و درس می‌خواند و وقت گذاری زیادی دارد ، امّا نمی‌داند چرا نتیجه نمی‌گیرد. کارنامه‌ی آزمون آزمایشی را جلوی من گرفته بود و می‌گفت: «ببین! در فاصله‌ی دو آزمون وقت زیادی گذاشتم و مجموعه‌ای را که به‌عنوان ریاضی با آن مواجه بودم و قرار بود در آزمون بیاید ، مطالعه کردم و تست زدم. امّا دریغ از کوچک‌ترین تغییر. در آزمون قبلی ریاضی را 37 % زده بودم و در این آزمون شده است 35 % . نمی‌دانم اشکال کارم کجاست. چرا هر قدر تلاش می‌کنم نتیجه ای را که مد نظرم هست را نمی‌گیرم؟»

گفتم:«ایراد نخست تو این است که آرامش و تحمّل را خیلی زود از دست می‌دهی. اوّلین و مهمترین نکته ای که بایستی همیشه به خاطر داشته باشی این است که سعی کنی همواره خویشتندار و صبور باشی تا بتوانی خوب فکر کنی. دوم به این پرسش فکر کن که آیا موضوع آزمون نوبت قبل با آزمونی که این هفته دادی یکسان بوده‌است؟ و سومین نکته این که فکر کن و ببین کاری را که لازم بوده است انجام دهی انجام داده‌ای یا آن چه صورت گرفته کار دیگری بوده است.»

index

ادامه نوشته