Tag: تست زنی شیمی

به من توجه کنيد!(روش مطالعه شیمی برای کنکور-بخش دوم)

  در بخش گذشته به بیان جایگاه و اهمیت درس شیمی به عنوان درسی مهم و تاثیرگذار در کنکور سراسری پرداختیم.حالا که به اهميت اين درس پي برديد، بايد تمام تلاش خود را براي مطالعه و يادگيري اين درس به کار ببريد تا بتوانيد در کنکور نتيجه خوبي را کسب کنيد. حتماً بسياري از شما مي‌پرسيد که براي مطالعه شيمي بايد چه کرد.

معمولاً داوطلبان گروه های آزمايشي تجربی و علوم رياضي و فني، شيمي را جزو درس‌هاي حفظ کردني قرار مي‌دهند؛ ولي بايد به اين موضوع توجه داشته باشيد که بيشتر مطالب شيمي مفهومي است، و تا به اين مفاهيم احاطه کافي نيابيد، مطالب حفظي، کمک چنداني به يادگيري خوب شما نمي‌کند. مباحث شيمي را به طور کلي مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد:

1- مطالبي که بيشتر حالت حفظي داشته و مطالعه مستمر، خلاصه برداري و مرور در مورد آنها بيشتر از تست زدن کاربرد داشته و مفيد است.
2- مباحثي که مثل رياضي و فيزيک، جنبه تحليلي داشته و تست زدن و حل تمرين، کمک شاياني به تسلط در اين مباحث مي‌کند.
 
chemistry-pictures

ادامه نوشته