معمولا سوالات آزمون ها به دو صورت پاسخ باز و بسته تنظیم می شود. منظور از سؤالات پاسخ باز همان سوالات انشایی هستند که در این نوع سؤالات، پاسخ دهندگان هر طور که تمایل دارند می توانند به سؤالات طراحی شده جواب بدهند، اما سؤالات پاسخ بسته یا همان تست ها به سؤالاتی گفته می شود که پاسخ های آن قبلاً توسط معلم تهیه شده و دانش آموز فقط باید پاسخ های مورد نظر خود را انتخاب کند. ما در ادامه به معرفی اصول تست زنی خواهیم پرداخت.
تست ها از دو قسمت تشکیل شده اند.
الف) صورت سؤال
ب) گزینه ها یا پاسخ های پیشنهادی
صورت سؤال یک جمله ی استفهامی است و گزینه ها، پاسخ های احتمالی آن هستند که پاسخ دهنده از بین آنها جواب یا جواب های مورد نظر را انتخاب می کند.
 
۵-ways-companiesusing-mobile-learning-technology