Tag: تقویت خلاقیت

چگونه نابغه خلاق درون خود را بیدار کنید(بخش ۱ از ۳)

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که خلاقیت چگونه ایجاد می‌شود و چگونه می‌توان فکر مبتکرانه داشت و به دنبال آن، کار خلاقانه ارایه کرد؟ 
 
خلاقیت چیست؟
جریان خلاقانه، شامل ایجاد ارتباطات جدید بین ایده‌های قدیمی یا درک ارتباط بین مفاهیم است. تفکر خلاقانه، به معنای ایجاد چیزی جدید از هیچ نیست، بلکه بیشتر به این معناست که از آنچه موجود است استفاده کنیم و اجزاء و بخش‌های مختلف آن را به روشی به کار گیریم که تا قبل از آن در گذشته انجام نشده است.
با اینکه خلاق بودن آسان نیست، تقریباً تمام ایده‌های بزرگ، جریان یکسانی از ابتکار را دنبال می‌کنند. در سال ۱۹۴۰ میلادی، مدیر اجرایی یک شرکت  تبلیغاتی به نام «جیمز وب یانگ» مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن اعتقاد داشت که  جریان خلاقانه، همواره در پنج مرحله رخ می‌دهد.
 
۱۹۲۰_doctors039day2018

ادامه نوشته