Tag: جاد‌ه‌ی موفقیت

جاده‌ی موفقیتت را خودت بساز

جاد‌ه‌ی موفقیت چه‌قدر زیبا و دلنشین است و چه حس زیبایی دارد گام گذاشتن در این جاده!

همه از موفقیت حس غرور دارند و همه دوست دارند که جای انسان‌های موفق باشند اما رسیدن به موفقیت، تلاش و سخت‌کوشی بسیار و مهمتر از آن یک برنمه ریزی دقیق و اصولی می‌طلبد. می‌توانید جاده را خودتان بسازید و با سخت‌کوشی چاله‌های ناامیدی را پر کنید و آرام آرام به جلو حرکت کنید. باید بیندیشید که هر مسئله‌ای راه‌حلی دارد. فقط باید مسئله را تجزیه و تحلیل کنید و باور داشته باشید که هیچ مسئله‌ای بی‌جواب نیست، فقط ما گاهی عاجز از یافتن راه‌حل درست هستیم.

اگر راهی برای رسیدن به جاده‌ی موفقیت نیافتیم خودمان جاده را بسازیم و یادمان باشد مسیر رسیدن به موفقیت خیلی زیباست و از هر لحظه‌ی تلاش لذت ببریم. کنکور نیز جزئی از موفقیت‌های هر شخص در زندگی است. در مسیر کنکور و موفقیت در آن، با توکل بر خداوند مهربان و حل معادله‌ی موفقیت کنکور با سخت‌کوشی منهای ناامیدی این معادله‌ی یک‌مجهولی را حل کنید.

index