Tag: جلسه‌ی آزمون

پیام روز: یک تجربه‌ی فوق العاده!

سلام

«حالا که فکر می‌کنم می‌بینم کار اشتباهی بود اگر در آزمون آزمایشی حضور پیدا نمی‌کردم. درست است که هنوز میزان پاسخ نداده‌هایم زیاد است امّا اندوخته‌های زیادی هم دارم.

بعد از آزمون وقتی یافته‌ها و تجربه‌های همین چند مرحله آزمونی را که پشت سر گذاشتم ، یادداشت می‌کردم به وضوح رشد و پیشرفتم را لمس می‌کردم.

index

ادامه نوشته