Tag: جمع‌بندی،تست،کنکور

وقتی مطالب تمام نشده چگونه می‌توان جمع‌بندی کرد

یکی از تصورات غلط دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سراسری از دوران جمع‌بندی و جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار که آن‌ها را نسبت به انجام آن مردد می‌کند این است که وقتی هنوز مطالب تمام نشده است چگونه می‌توان جمع‌بندی کرد!این گروه تصور می‌کنند که برای جمع‌بندی و روش سه روز یک‌بار باید مباحث را تمام کرده باشند؛ البته در نظر اول وقتی اسم جمع‌بندی سه روز یک‌بار می‌آید کلمه‌ی جمع‌بندی این تصور را ایجاد می‌کند که مطالب را جمع‌بندی کنید و طبیعتاً باید چیزی برای جمع‌بندی باشد که این کار را انجام داد؛

اما باید گفت در این روش کلمه‌ی جمع‌بندی ابهام دارد و نوع ابهام آن این است که جمع‌بندی در این‌جا تنها به معنای جمع‌بندی مطالبی که آموخته‌اید نیست بلکه جمع‌بندی به معنی یادگیری نیز می‌تواند باشد. در دوران جمع‌بندی و با اجرای روش سه روز یک‌بار دانش‌آموزان قادرند با استفاده از کتابهای تست استاندارد و آزمون‌‌هایی که از خود می‌گیرند و بررسی سؤالات پس از آزمون و یادگیری مباحث مربوط به سؤالاتی که درست یا غلط پاسخ داده‌اند یا پاسخ نداده‌اند یا سؤالات شک‌دارشان به صورت تدریجی بسیاری از مباحث را به صورت پراکنده و از پایه‌های مختلف بیاموزند و در آزمون بعد با آمادگی بیش‌تر خود را محک بزنند.

روش جمع‌بندی سه روز یک‌بار برای همه‌ی دانش‌آموزان با هر وضعیت تحصیلی از عالی، متوسط یا حتی ضعیف،مفید و مؤثر و نتیجه‌بخش است.

Effective word