Tag: حضرت قاسم(ع)

نذر قاسم ابن الحسن(ع)

تا لاله گون شود کفنم بیشتر زدند
از قصد روی زخم تنم بیشتر زدند

قبل از شروع ذکر رجز مشکلی نبود
گفتم که زاده حسَنم بیشتر زدند

این ضربه ها تلافی بدر و حنین بود
گفتم علی(ع) و بر دهنم بیشتر زدند

images

از جنس شیشه بود مگر استخوان من
دیدند خوب می شکنم بیشتر زدند

می خواستند از نظر عمق زخم ها
پهلو به فاطمه بزنم بیشتر زدند

تا از گلم گلاب غلیظی در آورند
بانعل تازه بر بدنم بیشتر زدند

دیدند پا ز درد روی خاک می کشم
در حال دست و پا زدنم بیشتر زدند