Tag: حواس پرنی در هنگام مطالعه

راهکارهایی ساده و موثر برای جلوگیری از حواس پرتی در هنگام مطالعه -(بخش چهارم)

7- افکار مزاحم را به بعد موکول کنيد
 
اگر افکار مزاحم، شما را هنگام مطالعه و درس خواندن راحت نمي‌گذارند، نگراني خود را براي مدت معيّني به تاخير اندازيد. احتمالاً به کارگيري اين روش، به راحت شدن ذهن شما در اين مدت کمک خواهد کرد؛ مثلاً وقتي موضوعي، ذهن شما را مشغول کرده است آن را بنويسيد و به خود بگوييد که امشب به آن فکر خواهم کرد و بعد سعي کنيد دوباره به سراغ مطالعه برويد.
 
به این نکته مهم توجه داشته باشيد که اين موضوع، هر چه که باشد، در همان وقت مقرر به سراغش برويد و روي آن متمرکز شويد؛ سپس، افکار خود را مشاهده کنيد. تصور کنيد که آنها از گوش شما بيرون مي‌آيند و از ذهن شما خارج مي شوند. اين کار باعث مي شود تا در دفعات بعد که اين موضوع به سراغ شما آمد، شما ديگر به آن اهميت نداده يا خود به خود، افکار مزاحم و پرداختن به آن را به موقع خاص خود واگذار کنيد.
 
Concentration-while-studying

ادامه نوشته