Tag: خلاصه‌نویسی و نکته‌برداری

روش صحیح خلاصه نویسی

در مورد خلاصه‌نویسی شاید تا کنون مطالب خیلی زیادی خوانده باشید و احتمالاً این عبارت را از زبان رتبه های برتر کنکور سراسری زیاد شنیده‌اید که از نقش آن در کسب رتبه‌ی خود بارها و بارها گفته‌اند ولی وقتی خودتان دست به قلم می‌شوید و کار را شروع می‌کنید می‌بینید که درواقع خلاصه‌های‌تان از کتاب درسی‌تان بیش‌تر می‌شود و از این کار دلسرد می‌شوید.

اما وقتی به جمله‌ی معروف رتبه های برتر کنکور می‌اندیشید که گفته اند: "جزوه‌ی خلاصه‌نویسی من در ماه‌های آخر نقش بسزایی در کسب رتبه‌ی برتر من داشته است" دلتان نمی‌آید که دست از این کار بردارید و به نوشتن‌های خود ادامه می‌دهید و هر چند این کار برای شما خسته‌کننده باشد اما به رسم عادت ادامه می‌دهید؛ درست یا غلط!

برای داشتن خلاصه‌نویسی ابتدا نیاز است که مطالعه‌ی مناسب و درستی داشته باشید؛ مطالعه‌ای مفهومی و عمیق که همه‌ی مطالب علمی را پوشش دهد، در غیر این صورت مطالب برای شما ناآشنا خواهند بود و برای‌تان مهم می‌شوند. در صورتی که اگر واقعاً کار را بار نخست درست انجام دهید و مطالعه‌ی دقیق و با حوصله‌ای داشته باشید و پی به مفهوم درس ببرید، 70 درصد از مطالب در اولین مطالعه (عمیق و باکیفیت) از لیست مهم‌های شما خارج می‌شوند.

zirusifi

ادامه نوشته