Tag: خوب زندگی کردن

زندگی کن!

زندگی را زندگی کنید …

در تمام زندگی و حتّی هم‌اکنون که دوران پرفراز و نشیب تحصیل و علم‌اندوزی را طی می‌کنید اتفاقات و شرایط گوناگونی برای‌تان پیش می‌آید و فرصت‌ها و موقعیت‌های زیادی اطراف‌تان را احاطه کرده است.

اگر این اصل کلیدی و البته بدیهی را در هر زمان و تحت هر شرایطی خوب به خاطر داشته باشیم که بدانیم که زندگی یک فرصت بزرگ حیات و هدیه گرانبهای الهی است ، خودمان را درگیر هر موضوع یا پیشامد ساده و پیش افتاده‌ای نخواهیم کرد.

plywood-print-live-your-life

ادامه نوشته

راهکارهای کلیدی برای داشتن یک زندگی شاد

زندگی شاد و امید به آن یکی از نیازهای اصلی می باشد. ولی چگونه شاد باشیم و یک زندگی آرام، دور از اندوه برای خود بسازیم، مسئله مهم این است. بیایید با شاد بودن زندگی زیباتری را سهیم باشیم، برای این کار به ده نکته بسیار کلیدی روانشناسی در این زمینه اشاره می کنیم:

1_ ترسناك ترین جای جهان ذهن شماست.
2_ عمل باشید نه عكس العمل، صدا باشید نه انعكاس صدا.
3_ مراقب بدن خود باشید، زیرا تنها جایی است كه تا آخر عمر در آن زندگی می كنید.
4_ اجازه ندهید رفتار دیگران آرامش درونی شما را بهم بزند.
5_ آرزو كردن برای اینكه جای شخص دیگری باشید ، یعنی نادیده گرفتن خودتان.
6_ ارزش شما با رفتار دیگران با شما، تعیین نمی شود.
7_ اگر كسی كار اشتباهی انجام داد، همه خوبی هایش را فراموش نكنید.
8_ قهرمان بودن یعنی ایمان به خود، وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند.
9_ كسانی كه در گذشته زندگی می كنند، آینده خود را محدود می كنند.
10_ هیچ یك از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم ، انتخاب كننده به دنیا آمده ایم
در حالی که کارهایی هم هست که برای شادتر بودن، هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از برنامه زندگی ما حذف شود. اگر می پرسید کدام کارها را نباید هیچ وقت کنار گذاشت، نگاهی به این موارد بیندازید.

می خواهید شادتر باشید؟ دوست دارید زندگی آرام تر و بهتری را تجربه کنید؟ می خواهید شادی در زندگی داشته باشید؟ اگر چنین هدفی دارید و می خواهید اوضاع زندگی تان را بکلی تغییر دهید، باید بعضی عادت های غلط را برای همیشه ترک کنید و آنها را کنار بگذارید. معمولا همه به این بخش قضیه بیشتر توجه می کنند و با حذف کارهای غلط می خواهند به شادی برسند.

در حالی که کارهایی هم هست که برای شادتر بودن، هیچ وقت و در هیچ شرایطی نباید از برنامه زندگی ما حذف شود. اگر می پرسید کدام کارها را نباید هیچ وقت کنار گذاشت، نگاهی به این موارد بیندازید:

images

ادامه نوشته

زندگی کن!

سلام

زندگی را زندگی کنید …

در تمام زندگی و حتّی هم‌اکنون که دوران پرفراز و نشیب تحصیل و علم‌اندوزی را طی می‌کنید اتفاقات و شرایط گوناگونی برای‌تان پیش می‌آید و فرصت‌ها و موقعیت‌های زیادی اطراف‌تان را احاطه کرده است.

اگر این اصل مهم و البته بدیهی را در هر شرایطی به خاطر داشته باشیم که بدانیم که زندگی یک فرصت بزرگ حیات و هدیه الهی است ، خودمان را درگیر هر موضوع یا پیشامد ساده و پیش افتاده‌ای نخواهیم کرد.

images

ادامه نوشته