Tag: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کنکور۹۷- داوطلب منطقه ۲

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کنکو ر۹۷- داوطلب منطقه ۲ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- داوطلب منطقه ۲ کنکور ۹۷

برای مشاهده تصویر بزرگتر کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- داوطلب منطقه ۲ کنکور ۹۷ بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین-سهمیه منطقه ۲، کنکور ۹۶

برای مشاهده کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین-سهمیه منطقه ۲، کنکور ۹۶ بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:

capture1

کارنامه قبولی دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه کنکور 93 منطقه 1

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين-روزانه کنکور 93 منطقه 1 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه