Tag: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-روزانه، سهمیه منطقه 1 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-روزانه، سهمیه منطقه 1 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95

برای مشاهده کارنامه قبولی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-روزانه، سهمیه منطقه 3 کنکور 95 بر روی تصویر زیر کلیک کنید:

capture

 

کارنامه قبولی فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه کنکور 93 منطقه 2

برای مشاهده کارنامه قبولی فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي كرمان-روزانه کنکور 93 منطقه 2 بر روی گزینه زیر کلیک کنید:

مشاهده کارنامه