Tag: داوطلب آزمون سراسری

پیام روز: همه بله ، تو نه؟!

سلام

جای شانه‌ی راست و چپ را عوض کرد ، سرش را بیشتر در بالش فروبرد و پتو را هم روی سرش کشید. چشم‌هایش را بیشتر فشار داد تا شاید مقاومت‌شان را برای بازشدن بشکند.

در همان حال می‌اندیشید: «جمعه را که تعطیل هستیم ، لااقل کمی بیشتر بخوابم. آخ که چقدرخوب می‌شد آن قدر می‌خوابیدم تا خستگی این روزها از تنم بیرون می‌رفت. یعنی می‌شود یک روز هول و هراس دیر و زود شدن کلاس و درس و برنامه و مطالعه را نداشته باشم؟ مدّت‌هاست دلم برای بی دغدغه خوابیدن تنگ شده است.» 

♂-Quotes-about-dream-and-success-Some-people-dream-of-success-while-others-wake-up-and-work-hard-at-it-graphic-quotes-design-by-Eco-Gentleman

ادامه نوشته