Tag: دوباره کنکور دادن

تو امسال به دوراهی رسیدی

رفتن یا ماندن و دوباره کنکور دادن؟

اما تصمیم بر این شد که دوباره در کنکور سراسری شرکت کنی تا به خواسته‌هایت و آن‌چه واقعا شایستگی و لیاقتش را داری برسی. اگر یک آینده‌ی خوب و تضمین‌شده می‌خواهی و می‌خواهی از خودت احساس رضایت داشته باشی و به هدف زیبایی که در سر داری برسی باید از خودت یک ابرقهرمان بسازی؛ یک ابرقهرمان واقعی و به تمام معنا.

index

ادامه نوشته