Tag: دیدگاه‌

پیام روز: کیفیّت ، کمّیّت ، مدیریّت!

سلام

 حرف‌مان در نگاه بود و دیدگاه‌هایی که داریم.از این گفتیم که نوع نگاه ما ، رفتارهای‌مان را شکل می‌دهد و این رفتارها تبدیل به عقاید و باورهای‌مان خواهند شد.

گفتیم مصیبت زمانی رخ می‌دهد  که همین عقاید سبب می‌شوند از حرکت باز بمانیم و دست از اقدام و عمل به دانسته‌ها بکشیم و آن وقت همان خواهد شد که نمی‌خواسته‌ایم اتّفاق بیفتد. وقتی به دور و اطراف خودمان و کارهای‌مان نگاه می‌کنیم ، چیزی جز انبوه ناکامی‌ها و نامرادی‌ها نمی‌بینیم. اغلب گله‌مند از این هستیم که اوضاع بروفق مراد نیست و هر آن‌چه را که از زندگی انتظار داریم اتّفاق نمی‌افتد و انجام نمی‌شود.

index

ادامه نوشته