Tag: راههای ایجاد انگیزه مطالعه

چگونه انگیزه مطالعه در خودمان ایجاد نماییم؟(بخش اول)

یکی از مشکلات تمام افراد بخصوص قشر دانشجو و دانش آموز و داوطلب کنکور این است که دارای برنامه ریزی درسی و یا به عبارتی برنامه مطالعاتی هستند ولی انگیزه لازم برای مطالعه و درس خواندن ندارند یا نمی توانند در زمان در نظر گرفته شده مطالعه نمایند. در این سلسله از مقالات سعی می کنیم روش هایی را بیان کنیم که این مشکل شما کاهش پیدا کرده و یا حتی برطرف گردد.

ایجاد انگیزه مطالعه از برنامه مطالعه مهمتر است چون اگر نتوانید مطالعه رو شروع کنید یا طبق برنامه مطالعه کنید تمام برنامه ریزی های شما بی فایده خواهد بود

  • آیا برنامه دارید ولی با شروع برنامه مطالعاتی نمی توانید پیش بروید ؟
  • آیا انگیزه برای مطالعه در شما وجود ندارد و دائما برنامه را تغییر یا به تاخیر می اندازید ؟
  • چگونه بتوانیم مطالعه را شروع کنیم ؟
  • چگونه گریز از اجرای برنامه مطالعاتی را کاهش دهید؟
  • چگونه برنامه مطالعه را تا پایان به انجام برسانید ؟

سوالات بالا تقریبا مشکلات تمام افرادی را بیان می کند که انگیزه مطالعه در آنها از بین رفته یا ضعیف است.

images

ادامه نوشته