Tag: راههای کاهش بی دقتی در جلسه آزمون

راهکارهای طلایی برای کاهش بی دقتی در آزمون ها و کنکور

سوال زیر ممکن است سوال خیلی از شما دانش آموزان و بخصوص داوطلبان کنکور سراسری باشد:

من خیلی بی دقتم، راه حلی وجود داره که تو آزمون های آزمایشی و کنکور این مسئله حل بشه؟

برای رفع این مشکل بایستی موترد زیر را با دقت رعایت کنید:

١- ابتدا لیست تمامی بی دقتی های خود را با که با استفاده از تحلیل آزمون پیدا کرده اید، یادداشت کنید و حتما شب قبل از آزمون های آزمایشی خود آن ها را مرور کنید تا ذهن شما نسبت به آن بی دقتی حساس شده و میزان بی دقتی های شما کاهش پیدا کند.

۱۱

ادامه نوشته