Tag: راه غلبه بر فراموشی

هر چه می‌خوانم، زود فراموش می‌کنم!(بخش اول)

یکی از مهم‌ترین موانعی که بر سر راه یادگیری و آ‌موزش جویندگان علم و دانش قرار دارد، فراموشی  است. بدون شک، می‌توان فراموشی را یکی از دلایل مهم عدم توفیق در یادگیری و رشد به حساب آورد؛ امری که بسیاری از دانش‌آموزان با آن دست به گریبانند.
فراموشی چیست و چگونه می‌توان آن را تعریف کرد؟
فراموشی به معنای دقیق کلمه، یعنی شکست در نگهداری یا از دست دادن اثر حافظه که عوامل گوناگونی ممکن است در آن نقش داشته باشند. ذکر این نکته لازم است که منظور از فراموشی در بحث ما، به هیچ وجه زاییده نقص مغز نبوده و فرض بر این است که مغز به طور طبیعی کار می‌کند.
 
brain

ادامه نوشته