Tag: رفتار

هر روز به شکلی …

هر روز در اطرافمان افراد مختلفی را می‏بینیم و با انسان‏های گوناگونی از نظر خُلق و خو و رفتار و افکار سروکار داریم. برخی منبعی از نشاط و انرژی‏های مثبت هستند که دیدارشان امید و انگیزه و نشاط را در ما زنده‏ می‏کند . امّا در این بین گروه دیگری نیز وجود دارند که آن‏چنان خویش را مأیوس و سرخورده می‏پندارند که کافی است با آن‏ها رو به رو شویم تا غم عالم به دل و جانمان سرازیر شود.

فکر می‏کنم مصلحتمان ایجاب می‏کند که هم‏نشینان ما از گروه نخست باشند تا روح حیات در رگ زندگی‏مان همواره و تحت هر شرایطی جریان داشته باشد. امّا مهم‏تر این که بکوشیم تا خودمان نیز منبعی سرشار از امید و نشاط و انگیزه و ایمان باشیم.

index

 

پیام روز: کلیدی طلایی برای قفل …!

سلام

داستان انسان و آن‌چه بر او می‌رود ، داستان کشداری است که در همیشه‌ی تاریخ علم جریان داشته است و با همین اوضاع و احوالِ فعلی در ادامه‌ی تاریخ نیز جریان خواهد داشت.

پیرامون رفتارهای آدمی ، فراوان گفته‌اند و شنیده‌ایم. یکی هم سخنی پیرامون حال و احوال این روزهای من و توست. آماده‌ایم حرف مخالفی بشنویم تا حالتی افسرده و در فکر فرورفته به خود بگیریم و در پاسخِ چه شده است؟ ، ناله برآوریم که «نا امید شدم» یا «دیگر فایده‌ای ندارد» یا «افسوس ، فرصت‌ها از دست رفت».

index

ادامه نوشته

پیام روز: کیفیّت ، کمّیّت ، مدیریّت!

سلام

 حرف‌مان در نگاه بود و دیدگاه‌هایی که داریم.از این گفتیم که نوع نگاه ما ، رفتارهای‌مان را شکل می‌دهد و این رفتارها تبدیل به عقاید و باورهای‌مان خواهند شد.

گفتیم مصیبت زمانی رخ می‌دهد  که همین عقاید سبب می‌شوند از حرکت باز بمانیم و دست از اقدام و عمل به دانسته‌ها بکشیم و آن وقت همان خواهد شد که نمی‌خواسته‌ایم اتّفاق بیفتد. وقتی به دور و اطراف خودمان و کارهای‌مان نگاه می‌کنیم ، چیزی جز انبوه ناکامی‌ها و نامرادی‌ها نمی‌بینیم. اغلب گله‌مند از این هستیم که اوضاع بروفق مراد نیست و هر آن‌چه را که از زندگی انتظار داریم اتّفاق نمی‌افتد و انجام نمی‌شود.

index

ادامه نوشته