Tag: روش مطالعه برای آزمون ها

تابلو بزن ، اعلام کن!

 سلام 

دقیق بودن و در کمال دقّت فعّالیّت مطالعاتی داشتن، موضوعی است که سعی می‌کنیم به آن توجّه دائم داشته باشیم. به همین دلیل است که تمام همّت خود را به کار می‌بریم که آن‌چه انجام می‌دهیم درست و دقیق و موشکافانه باشد.

امّا وقتی در آزمون آزمایشی شرکت می کنیم تمام ساخته‌های‌مان را نقش بر آب می‌بینیم و تلاش‌های‌مان را بر باد رفته می‌پنداریم و نتیجه آزمون بر خلاف آن چیزی است که انتظار آن راد اشته ایم. این مشکل تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری است اما به‌راستی چرا این‌چنین است؟

index

ادامه نوشته