Tag: روش های مطالعه رتبه های برتر کنکور

کیفیت مطالعه(بخش پایانی)

چگونه می توان در درس هایی که کم تر موفق هستید کیفیت مطالعه را بهبود بخشید ؟

اگر در مطالعه ی درسی کم کاری نکرده اید و تعادل داشته اید برای بهبود کیفیت مطالعه دو روش وجود دارد :

نخست این که روش های مناسب خودتان در درس های موفق را برای آن درس های دیگرهم اجرا کنید . این کار به ویژه برای درس هایی از برخی جنبه ها به یکدیگر شباهت دارند موثرتر است .

دوم این که به سراغ روش های مطالعه رتبه های برتر کنکور که در سایت های آموزشی وجود دارید بروید . هم چنین می توانید با دوستان و هم کلاسی هایتان گفت وگو کنید و در باره ی روش هایشان توضیح بخواهید یا این که از معلمان و مشاورانتان راهنمایی بخواهید .

1690814129463036623_مشاوره

ادامه نوشته