Tag: سؤالات زیست‌شناسی کنکور سراسری

تکنیک‌های طرح تست زیست‌شناسی در کنکور سراسری (قسمت دوم)

آشنایی با تکنیک‌های نگارشی طرح تست‌های زیست‌شناسی

  • تکنیک نخست: ایجاد یک تغییر کوچک برای آن‌که جمله‌ای نادرست را درست و جمله‌ای درست را نادرست جلوه دهند (گرگی در لباس میش!). در‍واقع هدف طراح سوال این است که شما درگیر موضوع کلّی جمله شوید و متوجّه ایده‌ی اصلی سوال نشوید. بنابراین کار اصلی شما این است که بایستی این تغییر را تشخیص دهید و کلّیت موضوع، شما را از ایده‌ی اصلی سؤال غافل نسازد!!! این تکنیک، در بسیاری از سؤالات کنکور سراسری سالهای اخیر بارها تکرار شده و بدون هیچ گونه شک و تردیدی تکرار خواهد شد. پس لطفاً هنگام تحلیل سؤالات کنکور سراسری، به انواع کاربردهای این روش توجّه ویژه داشته باشید و سعی کنید هنگام مطالعه‌ی کتاب درسی، آن را تمرین کنید.

 

  • در خطوط دفاع غیراختصاصی، انواعی از سلّول‌های خونی شرکت دارند. (سراسری ۹۴)
  • در انسان قبل از تشکیل سیاهرگ‌های بند ناف رویان، بلاستوسیت به جداره‌‌ی رحم متّصل می‌گردد. (سراسری ۹۴)
  • در پرنده‌ی شهدخوار، عمل تهویه‌ی هوا، همیشه در مرحله‌ی بازدم صورت می‌گیرد. (سراسری ۹۱)

biology_sketches___kytalpa_250x188

ادامه نوشته