Tag: شاد زیستن

کلیدهایی برای شاد بودن و شاد زیستن در زندگی…

از وقت تان برای کار استفاده کنید، زیرا کار، بهای موفقیت است.

از وقت تان برای تفکر استفاده کنید،زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.

از وقت تان برای تفریح استفاده کنید،زیرا تفریح، راز جوانی جاودانه است.

از وقت تان برای مطالعه استفاده کنید،زیرا مطالعه، منبع عقل و دانش است.

از وقت تان برای دوستی استفاده کنید،زیرا دوستی، جاده خوشبختی است.

از وقت تان برای عشق استفاده کنید،زیرا عشق، لذت زندگی است.

از وقت تان برای خنده استفاده کنید،زیرا خنده، موسیقی و آهنگ روح است.

gg

استاد حسین احمدی، انتشارات گیلنا، کنکور آسان است

کلیدهای شاد بودن و شاد زندگی کردن و شاد ماندن…

از وقت تان برای کار استفاده کنید، زیرا کار، بهای موفقیت است.

از وقت تان برای تفکر استفاده کنید،زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.

از وقت تان برای تفریح استفاده کنید،زیرا تفریح، راز جوانی جاودانه است.

از وقت تان برای مطالعه استفاده کنید،زیرا مطالعه، منبع عقل و دانش است.

از وقت تان برای دوستی استفاده کنید،زیرا دوستی، جاده خوشبختی است.

از وقت تان برای عشق استفاده کنید،زیرا عشق، لذت زندگی است.

از وقت تان برای خنده استفاده کنید،زیرا خنده، موسیقی و آهنگ روح است.

 

کلیدهای طلایی شاد بودن و شاد زیستن و شاد ماندن…

از وقت تان برای کار استفاده کنید، زیرا کار، بهای موفقیت است.

از وقت تان برای تفکر استفاده کنید،زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.

از وقت تان برای تفریح استفاده کنید،زیرا تفریح، راز جوانی جاودانه است.

از وقت تان برای مطالعه استفاده کنید،زیرا مطالعه، منبع عقل و دانش است.

از وقت تان برای دوستی استفاده کنید،زیرا دوستی، جاده خوشبختی است.

از وقت تان برای عشق استفاده کنید،زیرا عشق، لذت زندگی است.

از وقت تان برای خنده استفاده کنید،زیرا خنده، موسیقی و آهنگ روح است.

۱۹۲۰_doctors039day2018

شادمانی، اما و اگر ندارد

زمستان نفس‌های آخر خود را می‌کشد و تا چند هفتۀ دیگر، بهار با حس زیبای حیات و رشد و شکوفایی، از راه می‌رسد؛ بهاری که آغازگر حس شادمانی است؛ آن شادمانی که در بطن طبیعت با رویش گل‌ها، نغمه‌سرایی پرندگان، جوانه زدن درخت‌ها و طبیعتی سرشار از رنگ و بو حس می‌شود.
 
در این میان، داوطلبان کنکور شاید بیش از هر فرد دیگری نیازمند به شادمانی باشند. شاید بگویید کنکوری و شادمانی؟! اما باید بدانید که شادمانی، یک نیاز حیاتی است و واقعیت این است که همۀ ما دوست داریم که شاد باشیم؛ حتی اگر به ظاهر، آن را نپذیریم؛ در واقع، رؤیاهایمان دربارۀ موفقیت تحصیلی، هدف زندگی و … فقط به این دلیل است که اعتقاد داریم این رؤیاها و دست‌یابی به آنها، ما را شادتر خواهند کرد؛ ضمن آنکه افراد شاد با استعدادتر و در کارشان خلّاق‌تر هستند و در رویارویی با سختی‌ها تاب و توان بیشتری دارند؛ همچنان که سیستم بدنی این افراد، قوی‌تر است و از نظر جسمانی، سالم‌تر هستند.
 
در کل، می‌توان گفت که افراد شاد، بخش زیادی از وقتشان را به برقراری روابط با خانواده و دوستان و لذت بردن از رابطه با آنها اختصاص می‌دهند. آنها به راحتی به خاطر تمام داشته‌هایشان از پروردگار قدردانی می‌کنند، اغلب در کمک کردن به اطرافیان، پیش قدم می‌شوند، در تصور آینده، خوش‌بینی را پیشه می‌کنند، لذت‌های زندگی را درک می‌کنند و می‌کوشند که در زمان حال زندگی کنند، ورزش، عادت هفتگی یا روزانۀ آنهاست، و می‌کوشند که در رویارویی با چالش‌ها استوار باشند، اما تنها عدۀ کمی از ما می‌دانیم که چگونه می‌توانیم شادتر باشیم.
 
یکی از بزرگترین موانع در رسیدن به شادمانی این است که بیشتر باورهای ما دربارۀ آنچه شادمانی‌مان را به دنبال دارد، اشتباه است. ما تصور می‌کنیم که شادمانی باید پیدا شود و شادمانی به تغییر شرایطمان بستگی دارد.
 
ما تصور می‌کنیم که شادمانی، جایی دور از دسترس ما قرار دارد و ما، به شرطی که همه چیز خوب پیش برود، می‌توانیم خود را به آن مکان برسانیم؛ برای مثال، اگر رتبۀ خوبی داشته باشم، اگر دانشگاه خوبی قبول شوم، اگر شغل خوبی داشته باشم و ….
 
باید بگوییم که وقتتان را با انتظار کشیدن هدر ندهید. اگر امروز شاد نیستید باید کنترل امور را در دست گیرید و خودتان وارد عمل شوید تا بتوانید فردایی شادتر را برای خود بسازید. شادمانی جایی دور از دسترس ما نیست، بلکه در درون ماست. شادی، طرز فکر ما نسبت به خود و جهان پیرامونمان است؛ پس اگر می‌خواهید فرداهایی شاد را تجربه کنید، تغییر را انتخاب و طرز فکرتان را مدیریت کنید.
 
باور اشتباه دیگر، همان طور که پیش از این گفتیم، آن است که شادمانی به تغییر شرایطمان بستگی دارد؛ یعنی معتقدیم که: «من انسان شادتری می‌شوم اگر …. » حقیقت این است که عوامل شادی ما، همواره همراه ماست و این ما هستیم که باید از آن به نفع خود بهره ببریم. اینکه ما صرفاً به یک هدف کوتاه مدت برسیم، موجب خواهد شد که تنها شادمانی زودگذری را تجربه کنیم.
 
ideas1

کلیدهای طلایی شاد بودن و شاد زیستن…

از وقت تان برای کار استفاده کنید، زیرا کار، بهای موفقیت است.

از وقت تان برای تفکر استفاده کنید،زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.

از وقت تان برای تفریح استفاده کنید،زیرا تفریح، راز جوانی جاودانه است.

از وقت تان برای مطالعه استفاده کنید،زیرا مطالعه، منبع عقل و دانش است.

از وقت تان برای دوستی استفاده کنید،زیرا دوستی، جاده خوشبختی است.

از وقت تان برای عشق استفاده کنید،زیرا عشق، لذت زندگی است.

از وقت تان برای خنده استفاده کنید،زیرا خنده، موسیقی و آهنگ روح است.

۴۹۵۷_۱_۳۶۰

استاد حسین احمدی، انتشارات گیلنا، کنکور آسان است