Tag: شعر شهادت امام جواد(ع)

مظلوم تر از جواد، بغداد نداشت…آن مظهر داد، تاب بیداد نداشت…

میان حجره چنان ناله از جفا می‌زد 

که سوز ناله‌اش آتش به ماسوی می‌زد

شرار زهر ز یک سو و سوز غم یک سو 

به جان و پیکرش آتش جدا جدا می‌زد

نداشت شِکوه زبیگانگان به لب، دم مرگ 

و لیک داد زبیداد آشنا می‌زد

برون حجره همه پایکوب و دست افشان 

درون حجره یکی بود دست و پا می‌زد

اِستاده بود و جوادالائمه جان می‌داد 

از او بپرس که زخم زبان چرا می‌زد
 
۱۰۵۳۱۵۰۳۳۶۹۰۳۵۶۱۱۱۹۲